Rezultati evaluacije literarnih radova online aktivnosti "Nisi sama"

93225796 3628267653855648 698272510218600448 o

Institut za razvoj mladih KULT i Pokret Dođi sebi pozvali su sve zainteresirane osobe da pošalju literarne radove u okviru konkursa NISI SAMA, a u svrhu obiležavanja Narandžastog dana u mjesecu aprilu 2020. godine. Konkurs je u potpunosti organiziran online zbog novonastale situacije sa pandemijom koronavirusa. Autorice i autori su kroz pisanje literarnih radova poslali poruku podrške žrtvama nasilja.

Odlukom žirija najbolji rad bit će nagrađen simboličnim poklon paketom Instituta za razvoj mladih KULT i Pokreta Dođi sebi, te mogućnost učešća u produkciji kratkometražnog filma “Otvori oči”, koji Institut priprema u svrhu obilježavanja Narandžastog dana u narednom periodu. Na literarni konkurs NISI SAMA ukupno je pristiglo više od 30 radova iz cijele BiH, a najbolje ocijenjen rad je "Niste same" Indire Muharemović. Sve ostale radove možete pročitati u galeriji na našoj Facebook stranici

 1  2

 

Nasilje nad ženama definirano je u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode  ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu. U skladu sa istom konvencijom, nasilje u porodici definirano je kao:  “Svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac dijeli ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom." (Vijeće Evrope, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbul, 11. maj 2011. godine).

Diljem svijeta svakog  25. u mjesecu se različitim aktivnostima obilježava Narandžasti dan – Dan prevencije nasilja nad ženama i djevojčicama. Potrebno je naglasiti da fizičko nasilje, nije jedini oblik nasilja nad ženama i nije jedini način da se žene u današnjem društvu osjećaju zapostavljeno, izdano, obespravljeno. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova, 52,8% žena je pretrpjelo neki oblik nasilja, ali iako određeni statistički podaci postoje, o pravim brojkama teško je govoriti.

Zbog trenutne situacije uzrokovane virusom COVID-19, žrtve nasilja nažalost provode više vremena sa počiniteljem nego inače, te je primijetan porast vijesti o slučajevima nasilja. Zbog toga je neophodno da se cjelokupno društvo uključi i pruži podršku žrtvama nasilja. Nasilje je moguće prijaviti, potpuno anonimno, na brojeve telefona: RS 1264 FBiH 1265.

Dijalogom za... / Dokumenti

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search