Grad Visoko dobio prvu Strategiju prema mladima

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Visoko usvojena je prva Strategija prema mladima na period od 2020. do 2024. godine. Strategija je usvojena sa 21 glasom ZA i jednim glasom SUZDRŽAN, čime su osigurani osnovni preduslovi za kvalitetnije provođenje politika prema mladima u ovoj lokalnoj zajednici.
10. sjednica GV Visoko
Institut za razvoj mladih KULT bio je uključen u cijeli proces pripreme i savjetovanja tokom izrade dokumenta. U 2019. godini Institut je u saradnji sa Službom za društvene djelatnosti sproveo istraživanje o potrebama i položaju mladih na području grada Visoko, nakon čega je imenovana Radna grupa za izradu Strategije prema mladima.
Radna grupe je tijekom 2019. godine održala niz radnih sastanaka i konsultacija unutar gradskih službi te pripremila Nacrt Strategije prema mladima. Institut je bio savjetodavna i konsultativna podrška cijeloj radnoj grupi, a posebno je podržavao rad koordinatorice radne grupe i službenice za mlade, koja je vodila cjelokupni proces. Kako bi najvažniji dokument za mlade bio mjerodavan, u cijeli proces izrade Strategije bili su uključeni predstavnici omladinskih organizacija.
Na ovaj način mladi iz Visokog dobili su prvi strateški dokument, kroz čije provođenje će biti unaprijeđen položaj mladih u području rada, zapošljavanja i preduzetništva, obrazovanja, zdravstva, sigurnosti, aktivizma, kulture i sporta, te oblasti socijalne brige mladih.
 
Sljedeći korak i obaveza Gradske uprave je kreiranje akcionog plana za prvu godinu provođenja i detaljan budžet. 
Na sjednici je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT. 
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search