Započele pripreme za izradu Strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo

120164084 4107591592589916 7977606989733018959 n
Institut za razvoj mladih KULT i Općina Centar Sarajevo u junu ove godine potpisali su ugovor o međusobnoj saradnji za izradu nove Strategije prema mladima u ovoj općini, na period 2021-2025. godina. 
Institut je u suradnji sa Vijećem mladih Općine Centar započeo pripremne aktivnosti za potrebe izrade Strategije. Educirani su anketari za provođenje istraživanja o potrebama i problemima mladih u Općini Centar. Na ovaj način mladi su direktno uključeni u proces izrade strategije, a predstavnici Vijeća mladih bit će zastupljeni i u radnim grupama.
 
Anketari su se upoznali sa metodologijom kako će raditi anketiranje mladih, na koji način ovaj korak doprinosi izradi strategije prema mladima te su detaljno upoznati sa rasporedom mjesnih zajednica u ovoj općini. 
Budući anketari i anketarke pokazali su veliko zanimanje za metodologiju, teme upitnika putem kojeg će raditi terenski rad. Mladi su upoznati i sa zaštitnim mjerama jer se anketiranje radi za vrijeme trajanja epidemioloških  mjera zaštite od COVID-19.
Istovremeno Institut pruža podršku i službama Općine Centar i službenici za mlade u formiranju koordinacijskog tijela i radnih grupa za izradu nacrta Strategije prema mladima. 
 
Strategija prema mladima zakonska je obaveza svih jedinica lokalne samouprave na području Federacije BiH i propisuje je Zakon o mladima FBiH, koji je usvojen 2010. godine, a na čijoj izradi je radio upravo Institut za razvoj mladih KULT.
Važno je napomenuti da je Institut prije 10 godina provodio isto istraživanje na području ove općine, pa će biti zanimljivo usporediti rezultate i razvoj u posljednjih 10 godina.
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search