Svaka kompanija može povrijediti ljudska prava, zbog toga je važno raditi na unaprjeđenju ljudskih prava u privrednom sektoru

IMG 1010

Danas je u EU Info Centru predstavljan dokument Metodologija za izradu Povelje o ljudskim pravima u privrednom sektoru u BiH koja ie sastavni dio inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH“ koju provodi Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu s Udruženjem poslodavaca FBiH i uz podršku Evropske unije. Današnjem događaju prisustvovali su predstavnici privrednog sektora, organizacija civilnog društva, medija i institucija vlasti.

Primarna svrha Povelje o ljudskim pravima je da privredni sektor shvati da bez obzira čime se kompanije bave mogu ugroziti ljudska prava i da prepoznaju mehanizme i preporuke kako mogu spriječiti povredu ljudskih prava.

Inicijativa „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH“ bazira se na vodećim principima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, a ima za cilj osigurati veće poštivanje ljudskih prava u svim segmentima poslovanja bosanskohercegovačkih privrednika bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

„Dužnost države je da štiti ljude, ali isto tako dužnost privrednih subjekata je da primjenjuju i poštuju ljudska prava u svojim svakodnevnim operacijama, ali i da obezbijede mehanizme za one koji su žrtve povrede ljudskih prava“, izjavio je gosp. Gianluca Vannini, šef odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Evropske unije u BiH.

Pomoćnica ministrice za oblast ljudskih prava ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa Saliha Đuderija izjavila je da su ljudska prava prisutna u svakodnevnom životu i da se nalaze u različitim oblastima. „Ovdje je najvažnije pored onog što vežemo za radnopravne statuse, pitanje svjesnosti da su kompanije obavezne zaštitti ljudska prava, posebno kada je u pitanju oblast njihovih djelatnosti kojima se one bave“, dodala je gđa Đuderija.

IMG 1004

Tokom događaja predstavljeno je i istraživanje „Osnovna analiza o stanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH“ koje je Institut proveo u toku ove godine. Više od 50% ispitanih kompanija izjavilo je da posjeduje dokument u kojem se opisuje namjera preduzeća da u svom poslovanju vodi računa o poštovanju ljudskih prava, od čega svega kod 6,07% njih je taj dokument javno dostupan. Četvrtina ispitanih kompanija izjavile su da trenutno nemaju takav dokument, ali da imaju potrebu za njim, dok 19,90% ispitanih kompanija smatra da im takav dokument nije potreban.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search