Više od 120 projektnih prijedloga iz svih dijelova Zapadnog Balkana

Petrovac 2

Petrovac u Crnoj Gori bio je domaćin partnerskog sastanka u okviru regionalnog projekta WeB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih koji je održan od 27. do 28 .juna 2019. godine.

Tokom dvodnevnog sastanka u fokusu su bili budući koraci kada je u pitanju implementacija programa podrške malim organizacijama čiji će projekti biti podržani u okviru WeB4YES otvorenog poziva na koji je pristiglo više od 120 projektnih prijedloga iz svih dijelova Zapadnog Balkana.

Osim realizacije programa podrške članovi projektnog tima su analizirali rezultate postignute tokom prvih šest mjeseci tekuće projektne godine kao i tokove zagovaračkih kampanja koje imaju za cilj jačanje uticaja na izmjene postojećih i usvajanje novih zakona i propisa koji se odnose na zapošljavanje mladih i razvoj preduzetništva mladih.

Partneri su se na kraju sastanka usaglasili u vezi akcionog plana za period do kraja 2019. godine i plana promocije WeB4JOBS regionalne platforme, putem koje će mladi biti u mogućnosti dobiti informacije i savjete o mogućnostima za zapošljavanje, praksu, obrazovanje i mobilnost u cijeloj regiji Zapadnog Balkana.

Inicijativa WeB4YES traje do kraja 2020. godine, a podržana je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“.

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT, koji je partnerska organizacija inicijative.

Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu, pored Instituta, su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Nacionalni omladinski savjet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search