Omladinske organizacije i organizacije koje rade sa mladima u BiH su na poziv Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/savjeta mladih Brčko distrikta BiH predstavile potrebe omladinskog sektora u BiH ka međunarodnoj zajednici.

Događaj koji je organizovan sa ciljem da se predstave rezultati zajedničkog rada krovnih organizacija za mlade u BiH u sklopu inicijative Fakat je vakat za mlade bio je povod da se ukaže i na potrebe omladinskih organizacija i mladih.

 

Nakon što je jučer 12. augusta na Međunarodni dan mladih potpisan sporazum o saradnji između Općine Ilidža i Instituta za razvoj mladih KULT, pilot fazi inicijative Lokalne zajednice naklonjene mladima danas se pridružio i Grad Gradiška.

Potpisivanju su prisustvovali Zoran Adžić, gradonačelnik Grada Gradiška i Šeherzada Halimić, izvršna direktorica Instituta.

„Potpisom sporazuma o saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Grad Gradiška pristupio je certifikaciji kao lokalna uprava koja podržava mlade i njihov razvoj, te mlade uključuje u politiku grada. Želimo kreirati takav ambijent da mladi ostanu u gradu. Kroz sporazum o saradnji Grad Gradiška i Općina Ilidža ulaze u proces verifikacije dosadašnjih aktivnosti usmjerenih prema razvoju mladih, nastavljamo podržavati omladinske politike i politike nevladinih organizacija, te udruženja mladih po čemu je Gradiška do sada bila prepoznatljiva. Na ovaj način Grad će dobiti i zvaničnu potvrdu kroz certifikat koji će nam omogućiti saradnju sa nevladinim organizacijama u Europskoj komisiji, UNDP-u i razvojnim agencijama Europske Unije. Pored toga, moći ćemo realizovati infrastrukturno i privredno proširenje grada, gdje ćemo ostvariti preduslov privlačenja određenih sredstava koja bi mogla biti iskorištena za podršku politika i ideja mladih, ali i njihovu realizaciju“, rekao je gradonačelnik Adžić.

 

Pilot faza ove inicijative provodi se u saradnji sa dvije lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini i drugim relevantnim akterima u polju mladih kako bi cijeli model bio testiran i unaprijeđen u skladu sa sličnim programima u regiji i svijetu, te kako bi osnovna ideja odgovarala stvarnim potrebama zajednica i mladih u BiH.

"Danas smo potpisali Sporazum o saradnji sa Gradom Gradiška za pilot fazu inicijative Lokalne zajednice naklonjene mladima i vrlo smo zahvalni Gradskoj upravi na dosadašnjoj saradnji. Inicijativa će omogućiti da procijenimo uspjeh zajednice u oblastima od interesa za mlade poput obrazovanja, socijalne brige i zdravlja, zapošljavanja, kulture i sporta, ali i drugim oblastima, te da nađemo najbolji mogući način na koji Grad Gradiška može nastaviti podržavati mlade. Obzirom da smo jučer potpisali sporazum i sa Općinom Ilidža važno nam je da sa ove dvije zajednice prođemo sve moguće opcije na koji način lokalna zajednica može biti privlačna mladim ljudima za život i na koji način se mogu osigurati svi potrebni sadržaji. Vjerujem da ćemo kroz ova dva partnerstva uspješno razviti koncept po kojem će biti moguće mjeriti uspjehe svih drugih zajednica u BiH, ali i pomoći svim lokalnim zajednicama koje to budu htjele da kreiraju nove prilike za mlade", riječi su izvršne direktorice Halimić.

U narednom periodu Institut će zajedno sa službama Općine Ilidža i  Grada Gradiška raditi na pripremi cijelog procesa i alata koji će kasnije biti korišteni i dostupni svim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Kao što je prethodno najavljeno, po okončanju pilot faze, kroz inicijativu Lokalne zajednice naklonjene mladima Institut će stručno podržati sve zainteresirane lokalne zajednice kako bi bolje primjenjivale lokalne politike prema mladima, te podržale razvoj omladinskog sektora i stvarale bolje uvjete za život mladih u svim dijelovima BiH.

 

Povodom Međunarodnog dana mladih danas je u Obrazovno-razonodnom centru za mlade Spajalica potpisan sporazum o saradnji za pilot fazu inicijative Lokalne zajednice naklonjene mladima između Instituta za razvoj mladih KULT i Općine Ilidža.

Potpisivanju su prisustvovali načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur i izvršna direktorica Instituta, Šeherzada Halimić.

„Zahvalni smo na prilici za učestvovanje u pilot fazi inicijative. Mislim da stvari koje sada pripremamo i radimo će pravi efekt imati tek u narednom periodu. Kroz plan i program naveli smo da želimo biti Općina naklonjena mladima, odnosno „Youth Friendly“, međutim kada smo htjeli krenuti u realizaciju aktivnosti da to i postanemo, nismo mogli naći šta to konkretno znači – odnosno šta to trebamo ispuniti, unaprijediti kada su u pitanju  mladi da bi i zvanično dobili taj status.

Kao logičan slijed događaja napravljen je sastanak sa Institutom za razvoj mladih KULT gdje su dogovoreni naredni koraci, te mogu reći da smo zaista sretni što radimo na razvijanju modela koji bi se trebao primjenjivati u narednom periodu. Naša molba Institutu bila je da budemo prva lokalna zajednica koja će raditi na implementaciji ovakve inicijative, te ćemo dati potpunu podršku za realizaciju projekta.

Moram reći i da Općina Ilidža ima veliki broj uspješno završenih projekata, ali i novih koji su započeli ove godine. Ovdje mislim na aktivnosti pomoći mladima poput stipendiranja, sufinansiranja, prvog zaposlenja, sufinansiranja poreza za rješavanje prvog stambenog pitanja, sufinansiranja startup-a, projekata za mlade, prijema volontera itd.

S druge strane, inicijativa kojoj smo se pridružili predstavlja zvanični preduslov koji trebamo ispuniti mi, Grad Gradiška da bi postali Općine naklonjene mladima, a iskreno se nadam da će naš primjer slijediti i druge lokalne zajednice prateći jasne smjernice razvijene kroz testnu fazu. Nadam se da ćemo u kratkom vremenskom roku imati okvire kako bi to trebalo izgledati, te da ćemo to moći implementirati već od naredne ili 2023. godine“, izjavio je načelnik Muzur.

Inicijativa Lokalne zajednice naklonjene mladima namijenjena je svim zajednicama u Bosni i Hercegovini, a kako bi se prepoznali i podržali napori koje ulažu da svoje zajednice učine što boljima za život mladih. 

„Prije svega želim se zahvaliti Općini Ilidža na spremnosti da uđu u testnu fazu inicijative sa nama. Lako ćete naći partnere za učestvovanje u uspješnim pričama, ali je teže pokušati napraviti nešto zajedničkim snagama, posebno kada radite aktivnost po prvi put u Bosni i Hercegovini. 

Većina odluka koje su bitne za život mladih ljudi donose se na lokalnom nivou što mladi, ali i donosioci odluka često ne prepoznaju. Iz tog razloga nam je jako važno proći sa Općinom Ilidža i Gradom Gradiškom kroz sve moguće opcije na koji način lokalna zajednica može biti privlačna mladim ljudima za život i na koji način se mogu osigurati svi potrebni sadržaji, koji uključuju širok spektar oblasti poput obrazovanja, kulturno sportskih sadržaja, opće pristupačnosti za život itd.

Iskreno se nadam da ćemo uz puno rada i truda razviti koncept po kojem će biti moguće mjeriti sve zajednice u BiH po tome koliko su one pogodne za mlade“, riječi su izvršne direktorice Halimić.

Pored Općine Ilidža pilot fazi inicijative pridružit će se i Grad Gradiška, a sporazum o saradnji bit će potpisan u petak 13. augusta 2021.g.

Inicijativa će se za početak provoditi kroz saradnju Općine Ilidža i Grada Gradiška sa kojima će se model testirati i unaprijediti, a kasnije primijeniti u većem broju zajednica u Bosni i Hercegovini. Pripremljeni procesi i alati koji budu razvijeni u testnoj fazi kasnije će biti dostupni svim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Općina Ilidža, kao zajednica u kojoj se nalazi sjedište Instituta, aktivno sudjeluje u provedbi niza inicijativa i aktivnosti usmjerenih prema mladima. Institut i Općina rade na provedbi lokalne strategije prema mladima, zajednički podržavaju rad lokalnog centra za mlade, te niz drugih inicijativa koje podržavaju bolji položaj mladih.

Nakon pilot faze, kroz inicijativu Lokalne zajednice naklonjene mladima  Institut će stručno podržati sve lokalne zajednice koje žele adekvatno i kvalitetno provoditi politike prema mladima te raditi na njihovom poboljšanju.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search