Filmski festival o ljudskim pravima-PRAVO LJUDSKI održava se već petu godinu. Na festivalu će biti prikazana 51 film iz 27 zemalja što ujedno govori o kvaliteti organizacije i naporima organizatora da u Sarajevo prikažu trenutno najaktuelnije dokumentarne filmove.

Pored filmski projekcija, održava se i program za mlade ZUMIRAJ PRAVA (ZOOM RIGTHS). Namjera festivala, kako kaže izvršna direktorica Monja Šuta-Hibert da pored projekcija filmova „otvori pitanja društvenog angažmana i tema od značaja u našem društvu“.

.

Udruženje INFOHOUSE, već tradicionalno, organizira Socijalni dan za učenike/ce iz cijele Bosne i Hercegovine. Za 2010. godinu planirana je implementacija projekta u maksimalno 55 gradova na teritoriji cijele BiH, a to znači da će minimalno 129 a maksimalno 209 srednjih škola učestvovati u projektu, što je oko 4 000 učenika/ca, ako prosječno po svakoj školi računamo 20 učenika/ca.

.

U posjeti KULTU bili su volonteri/ke iz projekta Volontiraj – kreditiraj. Osam mladih volontera/ki dobili su svoja dnevna zaduženja na kojima su vrijedno radili cijelo radno vrijeme. Na kraju dana, iako su bili nepripremljeni za poslove koji su im bili zadani, rezultatima su pokazali svoju sposobnost obavljanja složenih zadataka. Volonteri/ke su kao nagradu za obavljeni rad od KULTA dobili po jedan primjerak Volonterskog dnevnika™. Nakon završenog radnog dana, u dnevnik su unijeli aktivnosti koje su obavili, te za njih dobili bodove.

.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search